STRONA GŁÓWNA

~~

FACEBOOK


BILETY WSTĘPU DO CERIP

Bilety ulgowe i rodzinne

    5,00 zł od os.

Bilety normalne

    7,00 zł od os.

Przewodnik po warsztatach ginących zawodów

(dla każdej grupy do 25 os.)

45,00 zł od grupy do 25 os.

Przewodnik po warsztatach ginących zawodów
w soboty i niedziele

(dla każdej grupy do 25 os.)

50,00 zł od grupy do 25 os.

WARSZTATY I POKAZY

CZAS TRWANIA

Warsztaty wikliniarskie

8 zł od os.

ok. 45 min

Warsztaty garncarskie

6 zł od os.

ok. 1 godz.

O pracy pszczelarza - samodzielny wyrób świec

3,50 zł od os.

ok. 30 min

Pokazy kowalskie

300 zł od całej grupy autokarowej

od 45 min do 1 godz.

Oddzielanie śmietany od mleka i wyrób masła

80 zł od całej grupy autokarowej

40 min

Oddzielanie śmietany od mleka

40 zł od całej grupy autokarowej

20 min

Pokaz prania, maglowania i prasowania

30 zł od całej grupy autokarowej

40 min

Od pióra do drukarki”

zajęcia dla dzieci od kl. I

150 zł od grupy autokarowej

lub 150 zł od grupy

+ 3 zł od osoby za znaczek na wysłanie kartek pocztą

1 godz. do 1,5 godz.

Podróże w czasie

zwiedzanie warsztatów fotografa, krawca, drukarni, zegarmistrza i...

20 zł od grupy do 25 os.

30 min.

Dawne rybactwo

pokazy i warsztaty wyrobu sieci, powroźnictwo

300 zł od całej grupy autokarowej

1 godz.

O pracy piekarza i pieczenie chleba

(+ samodzielne wyrabianie bułek, które można następnie skosztować)

300 zł od całej grupy autokarowej

od. 1 godz.

ZAJĘCIA PRZYRODNICZE

CZAS TRWANIA

Zwierzyna leśna w Dolinie Kamionki

(duża diorama przyrodnicza)

30 zł dla grupy do 25 os.

30 min

Zwierzyna leśna w Dolinie Kamionki”

+ „U źródeł Kamionki – co w trawie piszczy?”

(mała i duża diorama przyrodnicza)

50 zł dla grupy do 25 os.

1 godz.

ZAJĘCIA PRZYRODNICZE TERENOWE

CZAS TRWANIA

poznawanie przyrody Doliny Kamionki

250 zł dla grupy do 45 os.

2-3 godz.
CENY POSIŁKÓW:

placek drożdżowy + herbata/kawa

3 zł od os.

inne placki

3,50 zł od os.

kiełbaski, bułka, herbata, ketchup, w nacz. jednorazowych

6 zł od os.

przygotowanie ogniska

(na potrzeby przygotowania własnego prowiantu – samodzielnie przez grupy)

40,00 zł od całej grupy

Kawa lub herbata

w nacz. jednorazowych dla grup, które nie zamawiają posiłków

1 zł od os.