Czy można przyjechać do CERiP indywidualnie i jak wtedy wygląda zwiedzanie i warsztaty? – CERiP Mniszki

Czy można przyjechać do CERiP indywidualnie i jak wtedy wygląda zwiedzanie i warsztaty?

Oczywiście, że można! Indywidualnie do CERiP można przyjechać bez uprzedzenia, codziennie, w godzinach otwarcia. Zapraszamy wtedy do naszej kasy, a po wykupieniu biletów można zwiedzać Centrum bez ograniczeń. 🙂

Indywidualne zwiedzanie może się odbywać na kilka sposobów:

Codziennie – można zwiedzać CERiP samodzielnie, korzystając z mapki, którą dostaniemy przy kupnie biletów, czytając opisy poszczególnych warsztatów (poukrywane w specjalnych skrzynkach) oraz oglądając filmy na których prawdziwi rzemieślnicy opowiadają o swojej pracy.

Od poniedziałku – do piątku można także dodatkow wykupić zwiedzanie z przewodnikiem (które kosztuje 45 zł od grupy).

Jeśli tylko napotkamy na swojej drodze kogoś z naszych pracowników – możemy do woli zasypywać go pytaniami – postaramy się udzielić dobrych odpowiedzi 🙂

Jeśli chcielibyście Państwo oprócz zwiedzania skorzystać z warsztatów – zajęć praktycznych, prosilibyśmy o poinformowanie o tym przy kasie.

Turyści indywidualni mogą skorzystać z następujących warsztatów:

  • warsztaty wikliniarskie – wyplatanie wózków z wikliny,
  • warsztaty stolarskie – robienie ryczek, czyli małych taborecików,
  • o pracy pszczelarza – zawijanie świec z węzy.


Każdego dnia możliwe jest – po zwiedzaniu, samodzielne wykonanie świecy z wosku pszczelego. W czasie gdy Państwo będą zwiedzać, możemy też przygotować wyplatanie wózków z wikliny lub montaż ryczek – taborecików.

Te zajęcia są jednak dostępne tylko w zależności od natężenia ruchu turystycznego w danym dniu.

W niektóre dni powszednie oraz niektóre soboty i niedziele jest też z nami garncarz i dostępne są warsztaty garncarskie.

Najlepiej o chęci uczestnictwa w warsztatch uprzedzić nas o tym wcześniej – telefonicznie. Wtedy będzie szansa na przygotowanie materiałów.

Więcej informacji: Regulamin zwiedzania Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej w Mniszkach

FACEBOOK
YOUTUBE