Na czym polegają prelekcje i pokazy? – CERiP Mniszki

Na czym polegają prelekcje i pokazy?

W przeciwieństwie do naszych warsztatów – zajęć praktycznych prelekcje i pokazy są nastawione przede wszystkim na przekazanie wiedzy.

Prelekcje mogą przybrać różną formę:

a) prezentacji multimedialnej z opowieścią, zakończoną krótkim filmem,
b) prezentacji i wykładu, podczas którego opisywane sprzęty można zobaczyć „na żywo” (np. „MAGICZNE ATRYBUTY”, czy „JAK BYĆ DOBRYM GOSPODARZEM/GOSPODYNIĄ”),
c) prelekcji, która ma za zadanie zachęcić słuchaczy do dyskusji (np. „KARTY PAMIĘCI”).

W przypadku specjalnych potrzeb grupy – nasi przewodnicy, czy edukatorzy mogą przygotować opowieść na zamówienie – z zakresu, którym nasze Centrum się zajmuje.

Prosimy wtedy o poinformowanie nas o tym podczas dokonywania rezerwacji.

FACEBOOK
YOUTUBE