Historia cerip – CERiP Mniszki

HISTORIA POWSTANIA CERiP

W latach 2006 – 2007, w opuszczonych i zniszczonych budynkach gospodarskich z inicjatywy Rady Sołeckiej i mieszkańców Mniszek, Gmina Międzychód utworzyła, z pomocą funduszy unijnych, Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej.

Remont został przeprowadzony w wyniku projektu realizowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego i Rozwoju Obszarów Wiejskich, przygotowanego przez Gminę Międzychód w roku 2006 i obejmował budynki gospodarskie – spichlerz i dwie obory oraz dawny budynek administracyjny. Koszt inwestycji wynosił ok. 625 tys. zł. W tym ok. 425tys. zł Gmina Międzychód pozyskała ze środków unijnych, a pozostałą kwotę stanowił wkład własny Gminy.

0.dziedziniec przed remontem

W roku 2010 z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i budżetu własnego Gmina Międzychód wykonała kolejne remonty – budynku płatkarni z przeznaczeniem na salę konferencyjną i budynku ekspozycyjnego (wymiana dachu). Wykonano ponadto tereny rekreacyjne (boisko dla dzieci) i łazienki. Tym razem wysokość wsparcia ze środków UE wynosiła 200 tys. zł i 200 tys. zł dokładała Gmina Międzychód.

W roku 2011 zakończono prace w dawnym budynku administracyjnym, ze wsparciem finansowym ZUO CLEAN CITY, które wykonało remont I piętra z przeznaczeniem na salę dydaktyczną z zapleczem kuchennym oraz remont elewacji wraz z ociepleniem. W roku 2011 w budynku tym – na parterze, powstała wystawa przyrodnicza – diorama Doliny Kamionki (sfinansowana z tzw. „małych projektów” przez Stowarzyszenie Puszcza Notecka”), a na piętrze salka dydaktyczna.

W roku 2012 dzięki nakładom Koła Łowieckiego „Diana” przy współpracy Nadleśnictwa Bolewice zbudowana została druga diorama przyrodnicza autorstwa dra Kamila Szpotkowskiego poświęcona zwierzętom naszych lasów oraz pracy myśliwych i leśników. Wystawę sfinansowało Koło Łowieckie Nr 9 „Diana” z Poznania ze wsparciem środków z tzw. „małych projektów” ze Stowarzyszenia Puszcza Notecka.

5.zawalone dachy
3.remont 1

W CERiP zrealizowano też inne zadania sfinansowane przez środki z UE w ramach „małych projektów” oraz tzw. „małej odnowy wsi”. Był to program p.n. „Interaktywna trasa turystyczna” – wyposażenie wybranych stanowisk w sprzęt audio, program zakupu strojów dla pracowników obsługujących CERiP oraz szkolenia dotyczące garncarstwa, wikliniarstwa i kowalstwa.

Zbiory posiadane dziś przez CERiP to efekt wielkiej ofiarności mieszkańców (ponad 90 procent to dary, często rodzinne pamiątki, przekazywane z własnych gospodarstw), a Centrum za swą pracę, działalność edukacyjną i popularyzatorską oraz skuteczną rewitalizację zabytkowego obiektu otrzymywało wielokrotnie wysokie wyróżnienia i nagrody.

Przy współpracy Klubu Integracji Społecznej, Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy powstała także możliwość zrealizowania programu zatrudnienia, dzięki któremu w Centrum pracowały w większości osoby będące jednocześnie mieszkańcami Mniszek i okolicznych miejscowości. Obecnie – po zwiększeniu przychodów ze swej działalności CERIP w większości zatrudnia tych pracowników ze środków własnych. Mamy nadzieję, że lata następne pozwolą nie tylko utrzymać taką sytuację, ale nawet stopniowo zwiększyć skalę zatrudnienia…

2.przed remontem 1
24.Mniszki jesień 2006
6.dachy 2
11.po remoncie puste sale 2
1.przed remontem 2
10.po remoncie - puste sale 1