Projekty – CERiP Mniszki

PROJEKTY

W Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej w Mniszkach – Oddziale Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Międzychodzie, w roku 2018 zrealizowane zostało zadanie dofinansowane w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Wspieranie Działań Muzealnych 2018. Instytucją zarządzającą był Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

Zadanie nasze polegało na modernizacji istniejącej już wystawy stałej p.n. „Warsztaty ginących zawodów” znajdującej się w Mniszkach. Efekty można oglądać od 15 grudnia 2018 r. W tym dniu nastąpiła uroczysta prezentacja zmodernizowanych ekspozycji – w warsztacie kowalskim, bednarskim, szewskim, u pszczelarza, rybaka, praczki, w składzie kolonialnym, w dawnej klasie szkolnej, drukarni, w warsztacie fotografa, fryzjera, zegarmistrza i krawca.

W wyniku prac zobaczyć można na wystawach w CERiP wiele kolejnych przedmiotów – dawnych narzędzi i urządzeń. Poszczególne fragmenty scenografii uzupełniają nowoczesne techniki multimedialne, które w sposób dyskretny, głównie dźwiękiem, przekazywać będą treści dotyczące każdego z rzemiosł. Służy temu, odtwarzana ze szczegółami, wzorowana na różnych elementach i detalach architektonicznych z wielkopolskich małych miasteczek, scenografia przedstawiająca uliczkę z domami, bramami do warsztatów, oknami i okiennicami, szyldami, latarniami, pompą…

Całość projektu to koszt 37.730,00 zł. Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – programu Wspieranie Działań Muzealnych 2018 to 29.750,00 zł, środki własne przeznaczone na zadanie – 7.980,00 zł