MASZYNA DO SZYCIA – CERiP Mniszki

MASZYNA DO SZYCIA

Maszyna do szycia – urządzenie do łączenia elastycznych materiałów za pomocą nici poprzez tworzenie szwu.

Najpopularniejsze maszyny do szycia tworzą szew używając dwóch nitek. Przed wynalezieniem maszyny do szycia szwy wykonywano ręcznie.

Jednym z pierwszych wynalazców próbujących zbudować maszynę do szycia był Charles Fredrick Wiesenthal, pracujący w Anglii niemiecki konstruktor, natomiast pierwszą maszynę zdolną do tworzenia podwójnego ściegu stworzyli w 1834 r. Elias Howe i Walter Hund. Za wynalazcę współczesnej maszyny do szycia uznaje się Isaaca Merritta Singera.

We wszystkich maszynach do szycia wyróżnić można podstawowe części warunkujące właściwe działanie i funkcjonalność maszyny. Są to: płytka ściegowa, chwytacz, transporter, naprężacz nici górnej, wolne ramię i stopka. Współczesne maszyny różnią się od XIX-wiecznych pierwowzorów regulowanym napędem elektrycznym.

FACEBOOK
YOUTUBE