Mikroskopowe stanowisko badawcze w Mniszkach – CERiP Mniszki

Mikroskopowe stanowisko badawcze w Mniszkach

Fundacja „Uroczysko Pary” została jednym z laureatów V edycji programu „Wzmocnij Swoje Otoczenie”. Dzięki grantowi przyznanemu przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. fundacja „Uroczysko Pary” utworzy mikroskopowe stanowisko badawcze w jednym z pomieszczeń Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej w Mniszkach.

Mikroskopowe stanowisko badawcze zostanie wyposażone w narzędzia edukacyjne, takie jak: laptop z oprogramowaniem, mikroskop oraz telewizor – wspierające proces dydaktyczny mający na celu podwyższenia świadomości dzieci oraz młodzieży na temat bioróżnorodności wód powierzchniowych oraz jej znaczenie dla ekosystemów leśnych na przykładzie doliny Kamionki.

Utworzenie mikroskopowego stanowiska badawczego pozwoli na pokazanie w szczególności dzieciom i młodzieży: właściwości fizyczno-chemicznych wody jako cech, które kształtują dzisiejszą formę życia, jak również pokazanie bioróżnorodności życia w kropli wody oraz zależności życia od wody oraz ukształtowanie postaw proekologicznych poprzez zrozumienie znaczenia wody dla współczesnego życia, a w końcu ochronę wody oraz środowisk wodnych.

Program #wzmocnijswojeotoczenie to ogólnopolski program grantowy, którego celem jest wsparcie oddolnych inicjatyw związanych z rozwojem lokalnej infrastruktury społecznej, aktywizacją życia społecznego i kulturalnego, bezpieczeństwem, edukacją i ochroną środowiska.

Więcej informacji o programie: na stronie: https://www.wzmocnijotoczenie.pl
Organizatorem programu są Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., https://www.energetycznykompas.pl

FACEBOOK
YOUTUBE