TARA – CERiP Mniszki

TARA

Tara, tarka – narzędzie wykorzystywane do ręcznego prania odzieży, najczęściej z blachy falistej lub też z innej sfałdowanej powierzchni (szklanej, kamiennej) umocowanej zwykle w drewnianej lub metalowej ramie.

Tara umieszczana była z reguły w bali. Osoba piorąca przesuwała (tarła) namoczoną odzież po sfalowanej powierzchni tary.

Tara niemal całkowicie wyszła z użycia po pojawieniu się pralki.

Tara znalazła także zastosowanie w muzyce, falista powierzchnia tary pocierana ręką bądź jakimś przedmiotem wydaje bowiem charakterystyczne odgłosy. Tę jej specyficzność z upodobaniem wykorzystywały przede wszystkim zespoły country wzbogacając dźwiękiem tary brzmienie swoich utworów.

FACEBOOK
YOUTUBE